اسپودومن Spodumene


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت شفاف
 سختی مو ۷-۶٫۵
 وزن مخصوص ۳٫۲۱-۳٫۱۵
 ضریب شکست نوری ۱٫۶۸-۱٫۶۵
 خواص نوری B دو محوره (+)
 بازگشت نوری DR
 شکست دوگانه ۰٫۰۱۶-۰٫۰۱۴
 تفرق نور ۰٫۰۱۷
 سیستم کریستالی منوکلینیک
 رنگ سائیدگی  سفید
 فرم شکستگی ناهموار،سوزنی
 کیلواژ کامل
 جلاء شیشه ای
 ترکیب شیمیایی LiAlSi2O6
 جرم مولکولی (gm) ۱۸۶٫۰۹
 فلورسانس قوی (زرد،قرمز)
spodumene.3


توصیف کلی

نام اسپودومن از واژه ی یونانی خاکستر سوخته مشتق شده است.البته این وجه تشابه به دلیل مات بودن و ظاهر خاکستری این کانی می باشد.
اسپودومن یک کانی پیروکسین حاوی لیتیم، آلومینیوم و سیلیکات می باشد و در طبیعت به رنگ های مختلفی دیده می شود. فراوان ترین آن ها رنگ خاکستری مایل به زرد دارند، کانزیت و هیدنیت دو نوع اسپودومن هستند و در جواهرات کاربرد دارند. کانزیت ها دارای رنگ صورتی و ارغوانی هستند و گاهاً اسپودومن صورتی نیز نامیده می شوند. در نوع دیگر هیدونیت های با رنگ سبز که اسپودومن سبز نیز نامیده می شوند و مورد توجه خاص مجموعه داران میباشند. گاهاً کانی هایی هستند که از نظر ظاهر شبیه اسپودومن میباشند و در برخی موارد با آن اشتباه گرفته می شوند مانند: توپاز، تورمالین، پرپدوت، کریزوبریل، دمانتوئیدگارنت.
از تولید کنندگان بزرگ این کانی می توان به کشورهای افغانستان، ایران، (جزیره هرمز)، آمریکا،برزیل، ماداگاسکار، برمه، زیمباوه و کانادا اشاره کرد.


kunzite_hiddenite.2-1

مشاهده سایر گوهرها