الماس زرد Yellow diamondشناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت شفاف تا کدر
 سختی مو ۱۰
 وزن مخصوص ۳٫۵۵-۳٫۴۷
 ضریب شکست نوری ۲٫۴۱۹-۲٫۴۱۷
 خواص نوری _
 بازگشت نوری SR
 شکست دوگانه ندارد
 تفرق نور ۰٫۰۴۴
 سیستم کریستالی کیوبیک
 رنگ سائیدگی بی رنگ
 فرم شکستگی صدفی ،سوزنی
 کیلواژ کامل
 جلاء الماسی
 ترکیب شیمیایی C
 جرم مولکولی (gm) _
 فلورسانس قوی
yellow_diamond.3


توصیف کلی

نام اپال پروئی برگرفته از محل کشف آن در پرو می باشد ، این گوهز زیبا در پرو تحت عنوان جواهر ملی پرو محسوب می شود.
یک اپال پروئی به خاطر رنگ آبی زیبا و کمیاب خود مشتاقان زیادی دارد. عده ای رنگ آن را به آبی اقیانوس ها تشبیه کرده اند.
اپال پروئی دارای شفافیت بالا و درخشندگی مروارید گونه ایی است. این سنگ می تواند پاک و عاری از ناخالصی یا حاوی سایه های آبی رنگ زیادی باشد؛ همچنین برخی از اپال های پروئی دارای لکه های سیاه شبیه سرخس می باشند. رنگ اپال هم تحت تأثیر مقادیر کمی مس است.اپال پروئی به دلیل سختی پائینی که دارد هر لحظه امکان دارد خراش بردارد. برای تمیز کردن آن بهترین روش استفاده از آب ولرم و صابون می باشد.
اپال پروئی یک گوهر بسیار زیبا و کمیاب است. این سنگ تنها در یک مکان جهان یافت می شود که آن هم در نزدیکی شهر سن پتریکو (San Patricio) پرو واقع در کوهستان Andes می باشد.
اعتقادات: ذهن اشخاص را آشکار می کند و اجازه می دهد که افکار و عقاید بدون هیچ محدودیتی آزاد شوند.


yellow_diamond.2
yellow_diamond.1

مشاهده سایر گوهرها