اوبسیدون Obsidian


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت شفاف تا مات
 سختی مو ۵٫۵-۵
 وزن مخصوص ۲٫۵۰-۲٫۳۳
 ضریب شکست نوری ۱٫۵۱-۱٫۴۸
 خواص نوری _
 بازگشت نوری SR
 شکست دوگانه ندارد
 تفرق نور _
 سیستم کریستالی بی شکل (آمورف)
 رنگ سائیدگی سفید
 فرم شکستگی صدفی
 کیلواژ ندارد
 جلاء شیشه ای،مومی
 ترکیب شیمیایی Sio2
 جرم مولکولی (gm) _
 فلورسانس ندارد
obsidian_33


توصیف کلی

نام اوبسیدین برگرفته از نام کاشف روسی آن (ابسیوس) می باشد.
اوبسیدون بهترین نوع شیشه طبیعی است که در اثر سرد شدن سریع گدازه های آتشفشانی در تماس لاوا با آب به وجود می آید. در اثر سرد شدن سریع ساختار بلوری ندارد و به صورت بی شکل (آمورف) ظاهر می شوند. این کانی معمولاً سیاه و مات است ولی در برخی موارد به صورت شفاف با رنگ های قهوه ای، خاکستری و به ندرت سبز، قرمزو آبی نیز یافت می شود.ناخالصی های این کانی فراوان است و به صورت درخشش فلزی یا دانه های برفی در کانی دیده می شود. البته علت دانه های برفی وجود حباب گاز درون کانی می باشد که در اوبسیدان ها (ایالت یوتا) در آمریکا بسیار دیده می شود و به همین نام هم خوانده می شود.
در گذشته از اوبسیدان ها در ساخت سلاح، آلات برنده و زینت آلات استفاده می کردند. کانی هایی مانند: کوارتز دودی، هماتیت، اونیکس با اوبسیدون اشتباه گرفته می شوند. از تولید کننگان بزرگ این کانی می توان به کشورهای ایتالیا، مکزیک، اسکاتلند، جاوه ی اندونزی، آمریکا، ژاپن، مجارستان و روسیه اشاره کرد.
اعتقادات: تحت عنوان سنگ شانس استفاده می شود و از مالکش در برابر مشکلات محافظت می کند.
اسامی دیگر: اشک آپاچی Apache Tears Sheen Obsidian, Snowflake, Volcanic Glass


obsidian_2
obsidian_1

مشاهده سایر گوهرها