تورمالین پارایبا Paraba Tourmaline


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت شفاف تا کدر
 سختی مو ۷٫۵-۷
 وزن مخصوص ۳٫۳۲-۳
 ضریب شکست نوری ۱٫۶۵۵-۱٫۶۱۵
 خواص نوری U تک محوره (-)
 بازگشت نوری DR
 شکست دوگانه ۰٫۰۴۰-۰٫۰۱۸
 تفرق نور ۰٫۰۱۷
 سیستم کریستالی تری گونال
 رنگ سائیدگی  سفید
 فرم شکستگی صدفی
 کیلواژ  ندارد
 جلاء شیشه ای
 ترکیب شیمیایی _
 جرم مولکولی (gm) _
 فلورسانس ضعیف
paraiba_tourmaline.3


توصیف کلی

نام پارایبا برگرفته از محل اکتشاف آن در تپه های پارایبای برزیل می باشد.
شخصی به نام (H.Dimas Barbosa) پس از ۵سال تحقیق و بررسی در تپه های نزدیک پارایبا توانست در سال ١٩۸٩کانی های بی همتا و تماشایی که همان تورمالین پارایبا باشند را کشف کند. این گوهر زیبا در طبیعت با رنگ های آبی روشن یا آبی متمایل به سبز یافت می شودکه رنگ آن هم به دلیل حضور مس در پارایبا می باشد.
معدن این گوهر زیبا پس از ۵سال از زمان اکتشاف از بین رفت و دیگر پارایباهایی با چنین رنگ و کیفیتی یافت نشده است؛ البته پارایباهایی به رنگ سبز و آبی در نیجریه و موزامبیک یافت می شوند که قابل قیاس با پارایباهای برزیل نیستند.
پارایبا به دلیل رنگ زیبا و معادن محدودش جزء گوهرهای گران بها محسوب می شود. ارزش برخی از قطعات کوچک آن از قیراطی ۵٠٠٠ دلار نیز تجاوز می کند.
قابل توجه است برای تمیز کردن پارایبا نباید آن را در داخل دستگاه التراسونیک و بخارشور گذاشت.


paraiba_tourmaline.1
paraiba_tourmaline.2

مشاهده سایر گوهرها