حدید Hematite


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت کدر
 سختی مو ۷-۶
 وزن مخصوص ۵٫۲۸-۵٫۱۲
 ضریب شکست نوری ۲٫۹۴-۳٫۲۲
 خواص نوری u تک محوره(-)
 بازگشت نوری DR
 شکست دوگانه ۰٫۲۸۰
 تفرق نور
 سیستم کریستالی تری گونال
 رنگ سائیدگی قهوه ای مایل به قرمز
 فرم شکستگی صدفی گوشه دار ،دانه دانه
 کیلواژ ندارد
 جلاء فلزی
 ترکیب شیمیایی Fe2O3
 جرم مولکولی (gm) ۱۵۹٫۶۹
 فلورسانس ندارد
hematite.3


توصیف کلی

نام هماتیت برگرفته از واژه ی یونانی (Blood) به معنی خون می باشد علت این نام گذاری خونی رنگ شدن مایعات خنک کننده در هنگام برش سنگ بوده است.هماتیت یک نوع اکسید آهن سیاه فلزی است که با سنگ آهن مغناطیسی متفاوت است. هماتیت سنگی است مات با جلای فلزی که در رنگ های سیاه، خاکستری و قهوه ای دیده می شود بلورهای صیقلی این کانی را هماتیت اسپیکولار می نامند. در گذشته از این کانی تحت آئینه استفاده می کردند. کانی هایی که با هماتیت اشتباه گرفته می شوند عبارت اند از: داویدیت، کاستیریت، مگنتیت، لیمونیت، ولفرامیت.
از تولید کنندگان بزرگ این کانی می توان به کشورهای برزیل، ونزوئلا، انگلستان، آمریکا، سوئیس و آلمان اشاره کرد.
اعتقادات: سنگ شفا بوده و به طور کلی باعث بهبودی و خروج بیماری از بدن می شود همچنین موجب افزایش اراده، شجاعت و فعالیت می گردد.
اسامی دیگر: حدید ” خماخن، شاپانگ، شادانه. Kidney ore, Specularite, Martite


hematite1
hematite.2

مشاهده سایر گوهرها