دمانتوئید گارنت Demantoid


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت شفاف تا کدر
 سختی مو ۷-۶٫۵
 وزن مخصوص ۳٫۸۷-۳٫۸۰
 ضریب شکست نوری ۱٫۹۲-۱٫۸۸
 خواص نوری _
 بازگشت نوری SR
 شکست دوگانه ندارد
 تفرق نور ۰٫۰۵۷
 سیستم کریستالی کیوبیک
 رنگ سائیدگی سفید
 فرم شکستگی صدفی
 کیلواژ ندارد
 جلاء شیشه ای تا نیمه الماسی
 ترکیب شیمیایی Ca3Fe2(Sio4)3
 جرم مولکولی (gm) ۵۰۸٫۱۸
 فلورسانس ندارد
demantoid_garnet.3


توصیف کلی

به دلیل درخشش برلیان گونه ی این کانی نامش را دمانتوئید انتخاب کرده اند. دمانتوئید در سال ١۸٠٠ در کوه های اورال روسیه یافت شد و جزء گران ترین و مرغوب ترین عضو گروه گارنت ها محسوب می شود. این کانی به دلیل عنصر کروم در طبیعت با رنگ های سبز روشن، سبز مایل به زرد و سبز زمردی دیده می شود. البته رنگ سبز زمردی آن از ارزش بالاتری برخوردار است. دمانتوئید های بالای ۲ قیراط کمیاب اند و اغلب آن ها زیر ١ قیراط هستند که نوع رنگ سبز زمردی آن هم قیمت زمرد است. البته در سال های اخیر در ایران از معدن های جنوب سیرجان و شمال غرب ارومیه بلورهای شفاف و زیبای بالای ۲٠ قیراط استخراج شد. دمانتوئید ها در برابر حرارت واسیدها مقاوم نیستند و تغییر رنگ پیدا می کنند. این کانی دارای ناخالصی خاص خود به نام دم اسبی (Horsetail) می باشد که شاخص خوبی برای تشخیص آن است. البته در مواقعی با گوهر هایی مانند: گارنت گراسولار، پریدوت، زمرد، اسپینل سبز و تورمالین اشتباه گرفته می شود.
از منابع اصلی دمانتوئید می توان به کشورهای روسیه، ایران، ایتالیا، کنگو، نامیبیا و مکزیک اشاره کرد.
اعتقادات: خوابی بدون کابوس و آرامش به همراه دارد و مانع نفوذ امواج منفی بوده همچنین باعث افزایش نیروی بدنی و استقامت می شود.
اسامی دیگر: آندرادیت (Andradite).


demantoid_garnet.1
demantoid_garnet.2

مشاهده سایر گوهرها