روبلیت Rubllite


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت شفاف تا کدر
 سختی مو ۷٫۵-۷
 وزن مخصوص ۳٫۳۲-۳
 ضریب شکست نوری ۱٫۶۵۵-۱٫۶۱۵
 خواص نوری U تک محوره (-)
 بازگشت نوری DR
 شکست دوگانه ۰٫۰۴۰-۰٫۰۱۸
 تفرق نور  ۰٫۰۱۷
 سیستم کریستالی تری گونال
 رنگ سائیدگی سفید
 فرم شکستگی صدفی
 کیلواژ ندارد
 جلاء شیشه ای
 ترکیب شیمیایی _
 جرم مولکولی (gm) _
 فلورسانس ضعیف
rubellite.3


توصیف کلی

نام روبلیت برگرفته شده از واژه ی لاتین (Reddish) به معنی قرمز می باشد. روبلیت جزء زیباترین و با ارزش ترین کانی از خانواده تورمالین ها محسوب می شود. ای کانی دارای رنگ قرمزو ص.رتی می باشد که به ندرت بنفش آن یافت می شود. ناخالصی های این کانی اغلب از نوع مایعات هستند که خود یکی از راه های شناخت این کانی از کانی های مشابه می باشد. با این حال کانی هایی مانند: گارنت ها، کروندم، اسپینل با روبلیت اشتباه گرفته می شوند.
از تولید کنندگان بزرگ این کانی می توان به کشورهای برزیل، روسیه، آمریکا،ماداگاسکار، برمه، ایتالیا، آفریقای جنوبی و شرقی، مکزیک و شیلی اشاره کرد.


rubellite.2
rubellite.1

مشاهده سایر گوهرها