شبق Jet


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت نیمه مات تا کدر
 سختی مو ۴-۲٫۵
 وزن مخصوص ۱٫۳۵-۱٫۳۰
 ضریب شکست نوری ۱٫۶۸-۱٫۶۴
 خواص نوری
 بازگشت نوری SR
 شکست دوگانه ندارد
 تفرق نور
 سیستم کریستالی بی شکل(آمورف)
 رنگ سائیدگی سیاه تا قهوه ای
 فرم شکستگی صدفی
 کیلواژ ندارد
 جلاء مات و چرب
 ترکیب شیمیایی C
 جرم مولکولی (gm)
 فلورسانس ندارد
jet.3


توصیف کلی

نام شبق از نامی قدیمی در فرانسه که به سواحل مدیترانه گفته می شده مشتق شده است. شبق یک ماده آلی به رنگ سیاه است که در حقیقت یک زغال سنگ قیر یا بینومن دار (Bituminous Coal) میباشذ و از بقایای چوب های غرق شده در مرداب ها و تحت فشار زیاد در میلیون ها سال به صورت فسیل شکل می گیرد و به رنگ سیاه و قهوه ای تیره نمایان می شود. در صورتی که حاوی پیریت باشد به رنگ برنجی یا جلای فلزی ظاهر می شود. معمولاً جلا و رنگ بهترین شبق ها به طور یکنواخت سیاه بوده و به راحتی جلا پذیر می باشند. در صورتی که شبق سوزانده شود و یا یک میله داغ به داخل سنگ فرو برده شود بوی زغال از آن متصاعد می شود. تعدادی از شبق ها قدرت الکتریسیته دارند و زمانی که آن ها را مالش می دهیم مقداری الکتریسیته تولید می کنند.
کانی هایی مانند آنتراسیت، قیر، زغال سنگ، اونیکس، تورمالین سیاه و شیشه از لحاظ ظاهری خیلی شبیه شبق هستند و در برخی موارد با آن اشتباه گرفته می شوند.
از تولید کنندگان بزرگ شبق می توان به کشورهای انگلستان، اسپانیا، فرانسه، آلمان، لهستان، هندوستان، ترکیه، چین، روسیه و آمریکا اشاره کرد.
اسامی دیگر: شبه، شوه، شبک، کربای سیاه، Gagate,Brown Coal , Jet


jet.1
jet.2

مشاهده سایر گوهرها