عاج Ivory


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت مات تا کدر
 سختی مو ۲٫۵
 وزن مخصوص ۲-۱٫۷
 ضریب شکست نوری ۱٫۵۴-۱٫۵۳
 خواص نوری
 بازگشت نوری
 شکست دوگانه ندارد
 تفرق نور
سیستم کریستالی بی شکل(آمورف)
 رنگ سائیدگی سفید
 فرم شکستگی گوشه دار
 کیلواژ ندارد
 جلاء چرب،مات
 ترکیب شیمیایی (ca.mg)5(po4)3(f.oH)
 جرم مولکولی (gm)
 فلورسانس قوی(انواع رنگ آبی)
ivory.3


توصیف کلی

عاج به دو دندان نیش فیل گفته می شود. ولی امروزه دندان های اسب آبی، نهنگ ، گراز، فیل دریایی، شیر دریایی، کوسه ماهی را نیز تحت عنوان عاج استفاده می کنند. عاج ها نیمه شفاف و مات با رنگ سفید تا کرم با سختی پایین (۲ تا ۳ مو)میباشند. در نمونه های آفریقایی عاج ها از کیفیت بالاتری برخورد دارندو رنگ آن ها کرم با خط خال های ریزاست. در حالی که عاج فیل ها ی هندی سفید و خوش تراش ترند ولی نمونه کرم آن نرمتر است.

از تولید کنندگان عمده می توان به کشورهای آفریقا، برمه، هندوستان و سوماترای اندونزی اشاره کرد.


ivory.1
ivory.2

مشاهده سایر گوهرها