کریزوبریل Chrysoberyl


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت شفاف تا کدر
 سختی مو ۸٫۵
 وزن مخصوص ۳٫۷۵-۳٫۷۱
 ضریب شکست نوری ۱٫۷۶-۱٫۷۴
 خواص نوری B دو محوره (+)
 بازگشت نوری DR
 شکست دوگانه ۰٫۰۱۰-۰٫۰۰۸
 تفرق نور ۰٫۰۱۵
سیستم کریستالی اورتورومبیک
 رنگ سائیدگی سفید
 فرم شکستگی صدفی
 کیلواژ ندارد
 جلاء شیشه ای
 ترکیب شیمیایی BeAl2o4
 جرم مولکولی (gm) ۱۲۶٫۹۷
 فلورسانس ضعیف (زرد متمایل به سبز)
chrysoberyl.3


توصیف کلی

کریزوبریل چشم گربه ای که به نام سیموفن نیز شناخته می شود. این گوهر به دلیل داشتن عنصر آهن در طبیعت با رنگ های زرد، عسلی و قهوه ای همراه با ناخالصی های روتیل سوزنی دیده می شود. در صورتی که کریزوبریل را در امتداد ناخالصی تراش قپه ای دهند می توان پدیده چشم گربه ای (Cat Eye) را در گوهرمان مشاهده کنیم. کانی هایی مانند: کوارتز چشم گربه ای و تورمالین چشم گربه ای در برخی موارد با کریزوبریل اشتباه گرفته می شوند.

از معادن بزرگ کریزوبریل نیز می توان به کشورهای سری لانکا، برزیل و چین اشاره کرد.
اسامی دیگر: چشم گربه ای Cat Eye , سیموفن Cymophane


chrysoberyl.1
chrysoberyl.2

مشاهده سایر گوهرها