کریزوکولا Chrysocolla


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت مات تا کدر
 سختی مو ۴-۲
 وزن مخصوص ۲٫۴-۱٫۹
 ضریب شکست نوری ۱٫۵۷-۱٫۴۶
 خواص نوری U تک محوره (+)
 بازگشت نوری DR
 شکست دوگانه ۰٫۰۴۰-۰٫۰۲۳
 تفرق نور _
سیستم کریستالی منوکلینیک
 رنگ سائیدگی سبز روشن
 فرم شکستگی صدفی،ناهموار
 کیلواژ ندارد
 جلاء شیشه ای،مات
 ترکیب شیمیایی CU-AL)2H2Si2O5(OH)4H2O)
 جرم مولکولی (gm) ۳۸۲٫۴۲
 فلورسانس ندارد
chrysocolla.3


توصیف کلی

سنگ کریزوکولا در واقع یک سیلیکات مس به رنگ سبز و ابی و با منشأ ثانویه است و از اکسیداسیون در مناطقی که معادن مس وجود دارد به صورت خوشه انگور یا اجرام گرد در بین سنگ ها شکل می گیرد.
توده های کریزوکولا همراه با کوارتز رشد می کنند واز در هم ادغام شدن توده های این کانی با توده های فیروزه و مالاکیت سنگی موسوم به سنگ ائیلات به وجود می آید که در معدن حضرت سلیمان واقع در فلسطین اشغالی یافت می شود. عده ای بر این اعتقادند که استفاده از این کانی موجب آرامش عصبی شده و در تسکین درد ها مؤثر می باشد همچنین حالت طراوت، تازگی و خنکی را برای مالک خود به همراه دارد.
در طبیعت از لحاظ ظاهری سنگ هایی شبیه این کانی وجود دارد مه می توان به مالاکیت، فیروزه، واریسیت، کلسدونی رنگ شده، آزوریت اشاره کرد. کشور های شیلی، فلسطین اشغالی، مکزیک، پرو، روسیه، آمریکا و زئیر از تولید کنندگان عمده این کانی هستند.
اسامی دیگر: فیروزه قوچان، .Bisbeeite


chrysocolla.2
chrysocolla.1

مشاهده سایر گوهرها