آندالوسیت Andalusite


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت  شفاف تا مات
 سختی مو ۷٫۵
 وزن مخصوص ۳٫۱۷-۳٫۱۳
 ضریب شکست نوری ۱٫۶۴-۱٫۶۲
 خواص نوری B دو محوره(-)
 بازگشت نوری DR
 شکست دوگانه ۰٫۰۱۳-۰٫۰۰۷
 تفرق نور ۰٫۰۱۶
 سیستم کریستالی اورترومبیک
 رنگ سائیدگی  سفید
 فرم شکستگی نامنظم و گوشه دار
 کیلواژ ناقص
 جلاء شیشه ای
 ترکیب شیمیایی AL2Sio5
 جرم مولکولی (gm) ۱۶۲٫۰۵
 فلورسانس  ندارد
andalusite.3


توصیف کلی

نام آندالوسیت از محل استخراج آن در آندالوسیا(Andalusia) در کشور اسپانیا مشتق شده البته در متن های باستانی نیز آندالوسیت را به نام (Lapis Crucifea) می نامیدند. آندالوسیت از آلومینیوم و سیلیکات ( sio52Al ) تشکیل شده و معمولاً در کانی های دگرگون شده ی ناحیه ای تحت فشار کم و دمای متوسط به بالا شکل می گیرد. کانی های کیانیت (kyanite) و سیلیمانیت(sillimanite) ازآندالوسیت پلی مورف هستند. این کانی دارای پدیده چند رنگی بالایی است و در صورتی که پخ دار(Faceting) تراشیده شود موجب بازی رنگ در سنگ می شود و به صورت رنگ های قرمز، سبز، زرد در سطح سنگ نمایان می شود و شبیه به شکل خاموشی از نمایش رنگین کمان است. از تولید کنندگان این کانی کشورهای (اسپانیا، سری لانکا، برزیل، استرالیا، آمریکا، کانادا و روسیه) می باشد از اسامی دیگر این کانی میتوان به (Chiastolite) اشاره کرد.


Slide background
Slide background

مشاهده سایر گوهرها