آراگونیت Aragonite


شناسنامه سنگ
رنگ  aragonite_color
 شفافیت شفاف تا کدر
 سختی مو ۴-۳٫۵
 وزن مخصوص ۲٫۹۴
 ضریب شکست نوری ۱٫۶۸-۱٫۵۳
 خواص نوری B دومحوره(-)
 بازگشت نوری DR
 شکست دوگانه ۰٫۱۵۶
 تفرق نور
 سیستم کریستالی اورتورومبیک
 رنگ سائیدگی  سفید
 فرم شکستگی شپه صدفی
 کیلواژ کامل
 جلاء شیشه ای
 ترکیب شیمیایی Caco3
 جرم مولکولی (gm) ۱۰۰٫۰۹
 فلورسانس متوسط (سبز و زرد)
aragonite.3


توصیف کلی

نام آراگونیت از وجه تشابه محل یافت آن در منطقه ای به نام آراگون واقع در اسپانیا بدست آمده است. عده ای بر این باورند همراه داشتن این کانی موجب زدوده شدن خیالات و اوهام از ذهن فرد شده و به قدرت فرد و پذیرش حقیقت می افزاید.
آراگونیت یک کانی کربنات است و یکی از دو شکل کریستال طبیعی رایج کربنات کلسیم می باشد و توسط فرآایند های فیزیکی و زیست محیطی شامل رسوبات دریایی و محیط های طبیعی دارای آب شیرین شکل می گیرد و اکثراً دارای بلورهای شفاف و بی رنگ و یا بر حسب نوع ناخالصی اش به رنگ های خاکستری،زرد،قرمز یا بنفش یافت می شوند. کانی هایی در طبیعت وجود دارند که در برخی موارد با آرگونیت اشتباه گرفته می شوند که می توان به والریت، تارنوتیسیت، استرونسیانیت، ویتریت و کلسیت اشاره کرد. از تولید کنندگان بزرگ این کانی می توان کشور های اسپانیا، چک، اسلواکی، ترکیه، آلمان، ایتالیا، فرانسه مکزیک، نیوزلند، بریتانیا وآمریکا را نام برد.
اسامی دیگر: Tarnowitzite, Nicolsonite .


Slide background
Slide background

مشاهده سایر گوهرها