گارنت Garnetشناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت  شفاف تا کدر
 سختی مو  ۷٫۵-۶٫۵
 وزن مخصوص  ۴٫۳-۳٫۱۵
 ضریب شکست نوری  ۱٫۹۰-۱٫۷۰
 خواص نوری  _
 بازگشت نوری  SR
 شکست دوگانه  ندارد
 تفرق نور  ۰٫۰۲۷-۰٫۰۲۴
 سیستم کریستالی  کیوبیک
 رنگ سائیدگی  سفید
 فرم شکستگی  صدفی
 کیلواژ  ندارد
 جلاء  شیشه ای تا نیمه الماسی
 ترکیب شیمیایی  Sio4)3)
 جرم مولکولی (gm)  _
 فلورسانس  ندارد
garnet.2-1
garnet.3


چرا مجذوب این سنگ می شویم؟

درخشش

درخشش

به علت فراپاشی بالای نور در لعل سبز، سنگ های خوش تراش و شیک آن درخشش شگفت انگیزی دارند.

درونگیری گیاه دم اسبی

درونگیری گیاه دم اسبی

درونگیری گیاه دم اسبی در لعل سبز یکی از معدود ویژگی های داخلی این سنگ است که بر ارزش آن می افزاید.

چالش گوهرشناسی

چالش گوهرشناسی

فهمیدن اینکه هر سنگ لعل جدید در کدام یک از شش گونه اصلی کانی های معدنی قرار می گیرد، چالشی عظیم برای جواهرشناسان است.

نمونه های مشهور
فاکتورهای کیفی

مشاهده سایر گوهرها