سنگ ماه Moonstoneشناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت   نیمه مات تا کدر
 سختی مو  ۶٫۵-۶
 وزن مخصوص  ۲٫۶۱-۲٫۵۵
 ضریب شکست نوری  ۱٫۵۳-۱٫۵۰
 خواص نوری  B دو محوره (-)
 بازگشت نوری  DR
 شکست دوگانه  ۰٫۰۰۸-۰٫۰۰۵
 تفرق نور  ۰٫۰۱۲
 سیستم کریستالی  منوکلینیک
 رنگ سائیدگی  سفید
 فرم شکستگی  ناهموار ،سوزنی
 کیلواژ  کامل
 جلاء  شیشه ای
 ترکیب شیمیایی  Ca-Na)(Si-Al)4O8)
 جرم مولکولی (gm)  _
 فلورسانس  ضعیف (آبی ،نارنجی)
Satellite-16
Satellite6


چرا مجذوب این سنگ می شویم؟

پدیده ای دیگر

پدیده ای دیگر

علاوه بر رنگ سفیدآبی، این سنگ گاهی قابلیت چشم گربه را نیز دارد.

سفیدآبی

سفیدآبی

شکست نور در رگه های ارتوکلاز و البیت باعث می شود که ماه سنگ تلالوئی به رنگ سفیدآبی داشته باشد.

کمیاب

کمیاب

این سنگ آسمانی، گونه ای نایاب و باکیفیت، از رایج ترین ماده معدنی ساخته می شود.

نمونه های مشهور
فاکتورهای کیفی

مشاهده سایر گوهرها